A view across fields

Astudiwch yng Ngholeg y Mynydd Du i ymuno â’n cenhadaeth i weddnewid cymdeithas, a’r economi ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Addysg Bellach

Mae CMD yn cynnig hyfforddiant galwedigaethol addysg bellach mewn sgiliau ar gyfer y dyfodol. Ein nod yw eich paratoi ar gyfer dyfodol uwch-dechnoleg, carbon isel gyda sgiliau fel arlwyo tymhorol, garddwriaeth organig, coedlannu, codio a ffermio atgynhyrchiol.

Addysg Bellach >
Go to top