Nawr Ydy’r Amser

Mae pawb yn gwybod bod angen i’r byd newid. Mae ffyrdd newydd o feddwl ac o weithio yn dechrau gydag addysg.

SGILIAU AR GYFER Y DYFODOL

Sgiliau galwedigaethol ar gyfer cymdeithas uwch-dechnoleg, fach ei heffaith.

Gradd Coleg y Mynydd Du

Addysg blaned-ganolog i greu gwell dyfodol.

Darllen mwy