Hand picking leav

Photograph by Finn Beales

Byddwch yn barod…

Dychmygwch y byd heb danwydd ffosil, heb blaladdwyr, heb blastig, heb goedwigaeth llwyrgwympol. Pa sgiliau fydd arnoch eu hangen?

Mae CMD yn gwrando ar fyfyrwyr a chyflogwyr ac yn llunio cyrsiau galwedigaethol sy’n bodloni anghenion newydd. Hyd yn hyn, rydym yn cynnig dau NVQ (Cymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol) lefel 2, a fydd yn cael eu lansio ym mis Ionawr 2021.

ac NVQ arall a fydd yn cael ei lansio yn nes ymlaen.

Os oes rhywbeth yr hoffech ei astudio, gadewch i ni wybod (info@blackmountainscollege.uk) a chawn weld os oes pobl eraill â diddordeb hefyd. 

Go to top