Young people p

Photograph by Simon Holliday

Rydym yn ailddychmygu addysg mewn cyfnod o argyfwng ecolegol, pan fo ein cymdeithasau a’n heconomïau yn wynebu her na welwyd ei thebyg o’r blaen. Mae yna ffordd well o wneud pethau. Yn gyntaf, mae angen i ni ddychmygu hynny. Yna mae angen i ni ei chreu.

BETH?

Coleg sy’n ymroddedig i’r blaned. Ar bob lefel. Yn yr hyn yr ydym yn ei addysgu, yn ein ffordd o addysgu, ein hadeiladau, cynhyrchu pŵer ac effaith ein cynfyfyrwyr. Dysgwch fwy am y modd y bydd ein myfyrwyr yn astudio, ac am y campws.

YMHLE?

Mewn natur. Mae Coleg y Mynydd Du, fel y mae’r enw yn ei awgrymu, yng nghanol y Mynydd Du ym Mannau Brycheiniog. Bydd addysg mewn cyd-destun, yn yr awyr agored, ac mewn lleoliadau cymunedol. (Ynghyd â’n campws gyda’i labordai uwch-dechnoleg o’r radd flaenaf, a mannau cydweithredol.)

PRYD?

Yn awr. Nid yw hyn erioed wedi teimlo mor bwysig. Mae angen i ni sbarduno’r newidiadau a gwneud y newidiadau. Bydd cyrsiau galwedigaethol yn cychwyn ym mis Ionawr 2021. Bydd gradd CMD yn cychwyn ym mis Medi 2022.

PAM?

Mae’n hanfodol i’n planed. Bydd CMD yn sbarduno gweddnewidiadau yn ein cymdeithas – popeth o’r economi, y ffordd yr ydym yn rheoli tir, y ffordd yr ydym yn mesur llwyddiant, i’r ffordd yr ydym ni, fel unigolion, yn byw. I weld sut y daethom i fodolaeth, darllenwch ein stori hyd yn hyn.

SUT?

Mewn ffordd sy’n ymwybodol o’r blaned. Beth bynnag a wnawn, rydym yn ymrwymo i lynu wrth werthoedd CMD.

Daeargyfiawn | Parchus | Derbyngar | Perthnasol | Ystyriol

Go to top